BEWEEG-O-THEEK
AL GEREGISTREERD? LOG IN
inloggen
Reserveren
Periode van
t/m
Atletiek
Ballen
Fitness
Klein sport- en spelmateriaal
Opblaasbare materialen
Organisatie materiaal
Overige sporten
Racketsport
Softbal/Honkbal
XL Games
Zelfverdediging
Zeskamp
Digital Games

Informatie

Wie mag gebruik maken van de Beweeg-o-theek?
De Beweeg-o-theek is uitsluitend bedoeld voor maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties, zoals scholen, buurtcentra, wijkverenigingen, jeugd- en jongerenwerk, (sport)verenigingen, kindervakantiewerk, etc. Particulieren of commerciële bedrijven zijn uitgesloten.

Wat zijn de openingstijden?
De Beweeg-o-theek is uitsluitend geoend op aanvraag en i.o.v. Tijdens deze openingstijden is het mogelijk om materialen op te halen en gehuurde materialen te retourneren.De materialen kunnen worden opgehaald bij Ecsplore.

Adres: Hyacinthenlaan 33, 6163 BH Geleen.
Ingang: Tegenover Kerkhoflaan 14,6163 BH Geleen.

Hoe kan ik materiaal reserveren?
Het reserveren van materiaal dient minimaal 1 dag voor de gewenste huurdatum te geschieden. Reserveren van materialen kan uitsluitend online via het online reserveringssysteem van de Beweeg-o-theek. Na reservering ontvangt de huurder een bevestiging per e-mail.

Materiaal reserveren kan voor de volgende aaneengesloten periodes:

Midweek:  van maandag tot vrijdag;
Week: van vrijdag tot vrijdag of maandag tot maandag;
Weekend: van vrijdag tot maandag;

(De geldende prijzen worden automatisch aangepast voor de gekozen periode).

Hoe geschiedt de betaling?
Betaling vindt uitsluitend plaats middels storting of overschrijving per bank. De huurder ontvangt automatisch een factuur over de geplaatste bestelling. Betaling dient te geschieden max. 14 dagen na ontvangst van de factuur. Indien de huurder de factuur niet binnen gestelde termijn voldoet, volgt een betalingsherinnering.

Er worden geen contanten betalingen en/of borg gevraagd. Voor eventuele extra kosten (bijv. schoonmaak, verlies, diefstal en/of beschadigingen) wordt een extra separate factuur gestuurd na retournering van de materialen.

Wat gebeurt er met beschadigd of kapot materiaal?
De huurder draagt het risico en de verantwoordelijkheid van de gehuurde materialen gedurende de huurtermijn, zoals deze is opgenomen in de verhuurovereenkomst. De huurder zal de gehuurde materialen zo nodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door verlies, diefstal, beschadiging, etc. Hieronder valt ook schade en verlies ten gevolge van brand.

Het materiaal dient in dezelfde staat geretourneerd te worden als waarin de huurder het heeft ontvangen. Beschadigd en/ of verloren geraakt materiaal dient tegen nieuwwaarde te worden vergoed. Tevens dient het materiaal schoon ingeleverd te worden. Indien dit niet het geval is zullen schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.

 

BEWEEG-O-THEEK
uw selectie:
u heeft nog geen materiaal geselecteerd
reserveren
Sportpakketten

Wist jij dat je als school of vereniging gebruik kan maken van onze sportpakketten. Voor € 240,- krijg je gedurende het jaar 8 verschillende sportpakketten! 

meer weten? Leg contact!
Een sportdag organiseren was nog nooit zo leuk!

Ontdek onze verschillende sportpakketten die geschikt zijn voor de sportdag, schoolkamp of andere leuke activiteiten.

meer weten? Leg contact!